Ważne informacje

Obsługujemy linie regularne na trasach:

BIAŁKA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE

Białka Tatrzańska -> Zakopane przez Poronin

7:00 7:28J 8:17LO 8:30 9:02ZL 9:40 10:15ZL
10:35 11:00Y 11:25ZL 11:40J 12:35 13:07ZL 13:32Y
14:07 14:27ZLF 15:05 15:22ZL 15:52 16:55J 17:30Y
18:00 18:40ZL 18:57 19:47ZL 20:12 20:27ZLF 21:00LO
21:17ZLF            

Białka Tatrzańska -> Zakopane przez Murzasichle

6:41ZX 7:46ZLF 9:11X 9:26ZL 9:51ZL 11:56ZL 14:51LO
16:21ZLFŃ 16:41ZL 17:41ZL 18:16ZL      

Zakopane -> Białka Tatrzańska przez Poronin

7:22 8:19Y 8:49ZLFŃ 9:04Y 9:24ZL 9:54 10:24J
11:05ZL 11:29 11:59Y 12:39ZL 13:02 13:34ZLF 14:12
14:57ZL 15:12 15:33ZLFŃ 16:02 16:54J 17:19ZL 17:38ZL
17:57 18:48ZL 19:19J 20:00 20:54 21:19ZLF 22:00ZLF

Zakopane -> Białka Tatrzańska przez Murzasichle

Odjazd: przystanek Aleje 3-go Maja Górne
8:20ZL 9:00LO 10:25ZL 12:28ZL 13:18LO 13:58ZL 15:43Y
19:10 21:03ZL          

BIAŁKA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE KUŹNICE

Białka Tatrzańska -> Zakopane KuŸźnice

7:00L 7:28J 8:30 9:02ZL 9:40 10:15ZL 10:35
11:00Y 11:25ZL 11:40J        

BUKOWINA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane przez Poronin

6:05 6:47 6:50S 7:05S 7:10 7:38J 8:10
8:27LO 8:40 9:05Y 9:12Z 9:50 10:10ZL 10:20
10:45 11:10Y 11:35ZL 11:50J 12:10Y 12:45 13:05Z
13:17ZL 13:25GL 13:42Y 14:07 14:27ZLF 14:50ZL 15:15
15:32ZL 15:50Y 16:02 16:35Y 17:05J 17:40Y 18:00
18:10 18:50ZL 19:07 19:57ZL 20:22 20:37ZLF 21:00LO
21:17ZLF            

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane przez Murzasichle

6:47ZX 7:52ZLF 9:17X 9:32ZL 9:57ZL 12:02ZL 14:57LO
16:27ZLF 16:47ZL 17:47ZL 18:22ZL      

Zakopane -> Bukowina Tatrzańska przez Poronin

Odjazd: Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 8
6:15 6:45X 7:22 8:00X 8:19Y 8:39ZL 8:49ZLF
9:04Y 9:14G 9:24ZL 9:54 10:24J 10:54Y 11:05ZL
11:29 11:59Y 12:09ZL 12:30G 12:39ZL 13:02 13:20ZL
13:34ZLF 14:12 14:35Y 14:57ZL 15:12 15:20ZL 15:27X
15:33ZLF 16:02 16:33Y 16:54 17:19ZL 17:38ZL 17:57
18:14ZLF 18:48ZL 18:35Y 19:19J 19:37ZL 20:00 20:19Y
20:54 21:19ZLF 21:47LO 22:00ZLF      

Zakopane -> Bukowina Tatrzańska przez Murzasichle

Odjazd: przystanek Aleje 3-go Maja Górne
8:20Z 9:00O 10:25Z 12:28Z 13:18O 13:58Z 15:43Y
19:10 21:03Z          

BUKOWINA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE KUŹNICE

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane KuŸźnice

7:38J 8:40 9:12ZL 9:50 10:25ZL 10:45 11:10Y
11:35ZL 11:50J          

TERMA BUKOVINA <-> ZAKOPANE

Terma Bukovina -> Zakopane przez Poronin

13:23ZL 13:48Y 14:23 14:43ZLF 15:21 15:38ZL 16:08
17:11J 17:46Y 18:16 18:56ZL 19:13 20:03ZL 20:28
20:43ZLF 21:16LO 21:33ZLF        

Terma Bukovina -> Zakopane przez Murzasichle

15:03LO 16:33ZLF 16:53ZL 17:53ZL 18:28ZL    

Zakopane -> Terma Bukovina przez Poronin

Odjazd: Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 8
9:04Y 9:54 10:24Y 11:29 11:59Y 12:39ZL 13:02
14:12 15:12 16:02        

Zakopane -> Terma Bukovina przez Murzasichle

Odjazd: przystanek Aleje 3-go Maja Górne
9:00LO 10:25ZL 12:28ZL 13:18LO 13:58ZL 15:43Y  

MAŁE CICHE <-> MURZASICHLE <-> ZAKOPANE

Małe Ciche -> Zakopane (przez Brzeziny)

5:35 6:55L 7:44J 8:35 8:49ZL 9:20ZL 10:12ZL
10:29 10:45L 11:00Y 11:23LO 11:55J 12:19ZL 13:00
13:19ZL 13:50ZL 14:04ZL 14:24Y 14:55X 15:02ZLŃ 15:27LO
15:55X 16:12ZL 16:42ZL 16:58O 17:15 17:37ZL 18:00Y
19:05ZLŃ 21:05ZL          

Małe Ciche -> Zakopane (przez Poronin)

7:15ZX 17:25L          

Murzasichle -–> Zakopane

5:43 7:00ZX 7:03L 7:52J 8:05ZLF 8:43 8:57ZL
9:28Y 9:45ZL 10:10ZL 10:20ZL 10:37 10:53L 11:08Y
11:31LO 12:03J 12:15ZL 12:27ZL 13:08 13:27ZL 13:58ZL
14:12ZL 14:32Y 15:03X 15:10ZLŃ 15:35LO 16:03X 16:20ZL
16:40ZLFŃ 16:50ZL 17:00ZL 17:06O 17:23 17:45ZL 18:00ZL
18:08Y 18:35ZL 19:13ZLŃ 21:13ZL      

Zakopane –-> Małe Ciche, Murzasichle

Odjazd: Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 8
7:15L 7:40 8:35J 9:30 10:00Y 10:14LO 11:00ZL
11:24J 11:57ZL 12:12 12:57ZL 13:30ZL 13:44ZL 14:27
14:49LO 15:00ZL 15:24Y 16:02 16:37LO 16:57ZL 17:10L
17:19Y 17:44ZL 18:02ZL 18:09L 18:17 18:45ZL 19:29LO
19:57ZL 20:12J 21:45ZL        

Zakopane –-> Murzasichle

Odjazd: przystanek Aleje 3-go Maja Górne
8:20ZL 9:00LO 10:25ZL 12:28ZL 13:18LO 13:58ZL 15:43Y
19:10 21:03ZL          

MAŁE CICHE <-> MURZASICHLE <->ZAKOPANE KUŹNICE

Małe Ciche -> KuŸźnice

6:55L 7:50L 8:30L 9:20ZL 10:45L 13:35L  

Murzasichle -> KuŸźnice

7:02L 7:57L 8:37L 9:27ZL 10:52L 13:42L  

BRZEGI <-> JURGÓW <-> ZAKOPANE

BRZEGI Szkoła -–> Zakopane

5:53 6:35 6:53S 7:58 8:53Y 9:58ZL 10:08G
11:58Y 12:53Z 13:13GL 14:38ZL 15:38Y 16:23Y 17:48

Zakopane -–> BRZEGI Szkoła

Odjazd: Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 8
8:00X 8:39ZL 9:14G 10:54Y 12:09ZL 12:30G 13:20ZL
14:35Y 15:20ZL 15:27X 16:33Y 17:00Ń 18:35Y 18:59Ń
20:19Y            

GROŃ KOBYLARZÓWKA <-> ZAKOPANE SZPITAL

Groń Kobylarzówka –> Zakopane Szpital

6:35ZX 9:05X 9:20ZL

Zakopane Szpital –> Groń Kobylarzówka

15:40Y 19:07

Legenda