Ważne informacje

Obsługujemy linie regularne na trasach:

BIAŁKA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE

Białka Tatrzańska -> Zakopane przez Poronin

6:45 7:20ZLF 7:35J 8:25ZL 8:40G 9:30 10:00ZL
10:35J 11:30 12:15 12:55ZLF 13:50ZL 14:05 15:00Z
15:15 16:00 16:30ZLFŃ 17:10 18:00J 18:45Z 19:00
19:15LO 20:15 20:55LO 21:15ZLF      

Białka Tatrzańska -> Zakopane przez Murzasichle

6:46ZX 8:41LO 9:21Y 10:21ZL 11:06Y 11:56ZL 12:36LO
13:26ZF 14:51 15:46LO 16:56Y 17:51ZL 18:21O 19:51LOF

Zakopane -> Białka Tatrzańska przez Poronin

7:25 7:50ZL 8:20ZLFŃ 9:05ZL 9:35J 9:50ZL 10:10
10:50ZL 11:10 11:42ZLF 12:42ZLF 13:12 13:50ZL 14:10
14:50LO 15:05 15:45ZLFŃ 16:05 16:30O 17:05J 17:40ZLF
18:05 18:35ZL 19:05J 20:05 20:50ZLF 21:30 22:07ZLF
Odjazd ze stanowiska nr.8 P.K.S.

Zakopane -> Białka Tatrzańska przez Murzasichle

8:03Y 10:13Y 11:18LO 12:28ZL 13:28 14:18ZL 15:08Y
16:53LO 18:23ZL 19:13 20:48LO      

BIAŁKA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE KUŹNICE

Białka Tatrzańska -> Zakopane KuŸźnice

6:45L 7:35J 8:25ZL 8:40G 9:30 10:00ZL 10:35J
11:30J            

BUKOWINA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane przez Poronin

6:05 6:40S 6:50S 6:55 7:00 7:30ZLF 7:45J
8:20 8:35ZL 8:50G 9:00Y 9:40 10:00 10:10ZL
10:45J 11:30ZL 11:40 11:55Y 12:25 13:05ZLF 13:20
14:00ZL 14:15 14:30ZL 15:10Z 15:25 15:45Y 16:10
16:40ZLF 16:50Y 17:20 17:50 18:10J 18:45ZL 18:55Z
19:10 19:25LO 20:25 20:40ZL 21:05LO 21:25ZLF  

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane przez Murzasichle

6:52ZX 8:47LO 9:27Y 10:27ZL 11:12Y 12:02ZL 12:42LO
13:32ZF 14:57 15:52LO 17:02Y 17:57ZL 18:27O 19:57LOF

Zakopane -> Bukowina Tatrzańska przez Poronin

6:05 6:50G 7:25 8:00X 8:20ZLF 8:50 9:05ZL
9:35Y 9:50ZL 10:10 10:50Y 11:10 11:42ZLF 12:20
12:42ZLF 13:12 13:25ZL 13:50ZL 14:10 14:37Y 14:50LO
15:05 15:30Y 15:45ZLF 16:05 16:40ZL 16:50G 17:05J
17:40ZLF 18:05 18:35 18:50ZL 19:05J 19:37X 19:52ZL
20:05 20:50ZLF 21:10ZL 21:30 22:07ZLF    
Odjazd ze stanowiska nr.8 P.K.S.

Zakopane -> Bukowina Tatrzańska przez Murzasichle

8:03Y 10:13Y 11:18LO 12:28ZL 13:28 14:18ZL 15:08Y
16:53LO 18:23ZL 19:13 20:48LO      
Odjazd z przystanku Aleje 3 – go Maja Górne.

BUKOWINA TATRZAŃSKA <-> ZAKOPANE KUŹNICE

Bukowina Tatrzańska -> Zakopane KuŸźnice

6:55L 7:45J 8:35ZL 8:50G 9:40 10:10ZL 10:45J
11:40J            

TERMA BUKOVINA <-> ZAKOPANE

Terma Bukovina -> Zakopane przez Poronin

13:11ZLF 14:21 15:31 16:16 16:46ZL 17:26 18:16J
18:51L 19:01Z 19:16 19:31LO 20:31 21:11LO 21:31ZLF

Terma Bukovina -> Zakopane przez Murzasichle

13:38ZF 15:03 15:58LO 17:08Y 18:03ZL 18:33O 20:03OLF

Zakopane -> Terma Bukovina przez Poronin

9:05ZL 9:35J 10:10 10:50ZL 11:10 11:42ZLF 12:42ZLF
13:12 14:10 15:05 15:45ZLFŃ 16:05 16:30O 17:05J
Odjazd ze stanowiska nr.8 P.K.S.

Zakopane -> Terma Bukovina przez Murzasichle

10:13Y 11:18LO 12:28ZL 13:28 14:18ZL 15:08Y 16:53LO
Odjazd z przystanku Aleje 3-go Maja Górne.

MAŁE CICHE <-> MURZASICHLE <-> ZAKOPANE

Małe Ciche -> Zakopane

5:35 6:35L 6:55L 7:15ZX 7:50J 8:25L 8:30G
8:40ZL 9:05LO 9:20ZYFŃ 9:50ZL 10:10 10:50Y 11:05LO
11:55J 12:35ZL 13:05 13:35Y 13:55O 14:00X 14:15ZL
14:35J 15:30ZL 15:50LO 16:05Y 16:50 17:30L 17:40ZL
17:55Y 18:15L 18:50ZL 19:00LFŃ 19:35ZL 21:05ZL  
Kursy przez Poronin

Murzasichle -–> Zakopane

5:42 6:42L 7:05Y 7:57J 8:32L 8:37G 8:47ZL
9:00LO 9:12LO 9:27ZYFŃ 9:40Y 9:57ZL 10:17 10:40ZL
10:57Y 11:12LO 11:25Y 12:02J 12:15ZL 12:42ZL 12:55LO
13:12 13:42ZYF 14:02O 14:07X 14:22ZL 14:42J 15:10
15:37ZL 15:57LO 16:05LO 16:12Y 16:57 17:15Y 17:47ZL
18:02Y 18:10ZL 18:40O 18:57ZL 19:07LFŃ 19:42ZL 20:10LOF
21:12ZL            

Zakopane –-> Małe Ciche, Murzasichle

7:15L 7:40 8:35J 9:25 10:00Y 11:05J 11:40ZL
12:15 12:45LO 13:00Y 13:50L 14:05J 14:35ZY 14:55LO
15:15Y 15:50 16:38ZL 17:10Y 17:48ZL 18:00 18:50ZL
19:20ZLF 19:43LO 19:55ZL 20:20J 21:05LO 21:45ZL  
Odjazd ze stanowiska nr.8 P.K.S.

Zakopane –-> Murzasichle

8:03Y 10:13Y 11:18LO 12:28ZL 13:28 14:18ZL 15:08Y
16:53LO 18:23ZL 19:13 20:48LO      
Odjazd z przystanku Aleje 3 – go Maja Górne.

MAŁE CICHE <-> MURZASICHLE <->ZAKOPANE KUŹNICE

Małe Ciche -> KuŸźnice

6:55L 7:50L 8:30L 9:20ZL 10:45L 13:35L

Murzasichle -> KuŸźnice

7:02L 7:57L 8:37L 9:27ZL 10:52L 13:42L

BRZEGI <-> JURGÓW <-> ZAKOPANE

BRZEGI Szkoła –> Zakopane

5:53 6:38S 6:48 8:08 8:48Y 9:48 11:43Y
13:08 15:33Y 16:38Y 17:38      

Zakopane –> BRZEGI Szkoła

8:00X 8:50 10:40ZL 10:50X 12:20 13:25ZL 14:37Y
15:30ZL 15:37X 16:40ZL 16:50G 17:52ZL 18:40G 18:50ZL
19:37X 19:52ZL          
Odjazd stanowisko nr.8 P.K.S.

GROŃ KOBYLARZÓWKA <-> ZAKOPANE SZPITAL

Groń Kobylarzówka –> Zakopane Szpital

6:40ZX 9:15Y 11:00Y 14:45 16:50Y

Zakopane Szpital –> Groń Kobylarzówka

8:00Y 10:10Y 13:25 15:05Y 19:10

Legenda